وی اهل نماز شب و عبادت خالصانه بود و در خلوت شبها به عبادت و گریه در پیشگاه معبود خود می­پرداخت. شجاعت، صلابت، شادابی و نشاط بی­مانندی که داشت از او یک فرمانده شهادت­طلب و حماسه­آفرین ساخته بود. وی به رعایت تقوا
ادامه مطلب

بعد از صرف صبحانه ستوان عباسی و اسدی از پادگان رسیدند بچه ها درحال آماده کردن وسایل شخصی شهید گروهبان یکم هوشنگ سلیمی بودند تا توسط رضا راستگو به خانه اشان بفرستند. تعدادی از لشکر برای بازرسی آمده بودند واز همه مهمتر
ادامه مطلب

در عملیات بدر، حاج عباس پس از سرکشی سنگرهای اطراف، به سنگر دیده‌بانی بازگشت. در یک لحظه با شنیدن صدای مهیبی روی زمین دراز کشیدم خوب دقت کردم تا بدانم گلوله تانک کجا اصابت کرده ، خدایا چه می‌بینم؟! توی این سنگر
ادامه مطلب

شهیداقارب پرست روح عصیانگر من را دریافته بود شخصیتی به مانند شهید صیاد شیرازی می دانست که وجود افرادی مانند حسن اقارب پرست چه مقدار می تواند برای اداره ارتش جمهوری اسلامی مفید باشد. انسانی با گذشت که تنها چیزی که برایش
ادامه مطلب

از موتور پریدیم‌ پایین‌. جنازه‌ را از وسط‌ راه‌ برداشتیم‌ که‌ له‌ نشود.بادگیر آبی‌ و شلوار پلنگی‌ پوشیده‌ بود. جثه‌ی‌ ریزی‌ داشت‌، ولی‌مشخص‌ نبود کی‌ است‌. صورتش‌ رفته‌ بود. قرارگاه‌ وضعیت‌ عادی‌ نداشت‌. آدم‌ دلش‌ شور می‌افتاد. چادر سفیدوسط‌ِ سنگر را زدم‌
ادامه مطلب

ویژگی های اخلاقی شهید شهید رضاییان از مصادیق عملی و الگوی یک فرمانده سپاه اسلام بود. هر کس حتی برای مدت کوتاهی با ایشان و تحت فرماندهی اش انجام وظیفه می کرد، با تمام وجود آن را احساس می نمود. توانمندی و
ادامه مطلب