شهید، کسى که حقیقت و هدف الهى را درک کرد و براى این حقیقت پایدارى کرد و جان داد. شهادت در اسلام نه مرگى است که دشمن به مجاهد تحمیل مى‌کند بلکه انتخابى است که وى با تمام آگاهى و شعور و شناختن به آن دست مى‌آرند.«و لاتقولوا لمن یقتل فى سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون » به آنها که در راه خدا کشته شده‌اند نگویید مردگان بلکه آنها زنده‌اند ولى شما در نمى‌یابید. بقره ۱۵۵شهادت براى من یک فیض بزرگى است من لیاقت یک شهید را ندارم و امیدوارم که آنها که قبل و بعد از من به درجه شهادت نایل آمده‌اند را در آن دنیا شفاعت نمایند. انشا الله

(بخشی از وصیت نامه سردار شهید عباس کریمی)