خاطرات محمد برادر بزرگ شهید محمود ایزدی

بعد از صرف صبحانه ستوان عباسی و اسدی از پادگان رسیدند بچه ها درحال آماده کردن وسایل شخصی شهید گروهبان یکم هوشنگ سلیمی بودند تا توسط رضا راستگو به خانه اشان بفرستند. تعدادی از لشکر برای بازرسی آمده بودند واز همه مهمتر زحمت کشیدند در گردان قدس مقدمات برگزاری مراسم ختم شهدای دیروز را فراهم نمودند، ودستور داده شد بعد از نمازمجلس عزا تشکیل گردید و همگی شرکت نمودند. جناب سروان کریمیان قرآن می خواند و ستوان اسدی نیز صبحت می کردند وبعد از اتمام ،به سنگر رفتیم. ساعت ١٠ بود که هواپیماهای عراقی بانه را بمباران کردند.متاسفانه چند تن از نیروهای ما شهید یا زخمی شده بودند که استوار یکم کیوانفر و سرباز جابری شهید و گروهبان دوم مولا پناه ، سرباز داودی و زارع پور و گروهبان یکم اینانلو هم زخمی شدند.